Как е създаден детекторът на лъжата?

Знаете ли, че още преди създаването на детектора на лъжата, хората са имали свои начини да откриват истината, които са варирали, според времената и местоположението.

В Африка, например, са проверявали дали дадено лице казва истината, като са поставяли нагорещен съд върху корема му и се е считало, че човекът няма да се изгори, ако казва истината. В Китай и Индия са били използвани по-меки методи, където на заподозряното лице се е давал ориз, който ако не успее да преглътне, се е смятало, че лъже. Този метод има повече логика от съвременната гледна точка, поради факта, че по време на лъжа се активира симпатиковия дял на нервната система, което е свързано с ограничаване на слюноотделянето, което предполага и по-трудно преглъщане на сухия ориз.

Как е създаден детекторът на лъжата?

Как е създаден детекторът на лъжата? Още през 1878 г. е бил създаден първият уред за откриване на истината, наречен Плетизмограф, който е отчитал измененията в дишането и сърдечната дейност. Това е било дело на италианският психолог Анджело Мосо, който е открил връзката между промяната в умствената дейност и притока на кръв в мозъка.

Следващият детектор на лъжата, е създаден от италиански лекар и криминолог Чезаре Ломброзо, като уредът е наречен Хидросфизмограф и който е отчитал промените в кръвното налягане и сърдечния ритъм. Третият модел в историята на детектор на лъжата, е бил създаден отново от италианец – Виторио Бенуси и уредът е наречен Пневмограф, който е отчитал промените в дишането.

Как е създаден детекторът на лъжата?

Четвъртият етап в историята на детектора на лъжата, се бележи със създаването на Сфигмоманометър и Пневмограф, които са били последователно използвани уреди, като единият е отчитал промените в дишането, а другият – в сърдечната дейност.

Как е създаден детекторът на лъжата?

Това е дело на американският учен – психиатъра Уилям Марстън, а петият модел, който се доближава до съвременния вид детектор на лъжата, е създаден от Леонард Килър. Създаденият от него уред, комбинира отчитането на промените в дишането и сърдечната дейност в едно, като се добавя още един инструмент – Психогалванометъра, показващ кожно-галваничните реакции. Така се създава прототипът на съвременния Полиграф виж още тук, който измерва трите вида физиологични реакции, които настъпват по време на теста, съставен от специално подбрани въпроси.

Как е създаден детекторът на лъжата?

Къде можем да намерим професионално изследване с детектор на лъжата в София? В центъра за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“, можете да заявите тест за един или повече души, които е необходимо да дадат своето съгласие в писмен вид. Тестът е доброволен и не може да се прави принудително. Техниката, с която разполага Detector-na-lajata.com е професионална и е произведена от Lafayette – САЩ и такава се ползва от специалните служби за сигурност. Освен това, за изследването се грижат висококвалифицирани специалисти, чиято работа се следи от супеврвайзъри – български и американски експерти от Assess, Backster и APA (Американската Полиграфска Асоциация).

По време на изследването, се поддържа добър тон и спокойна атмосфера, а преди да започне същинският тест, изследваното лице бива запознато с метода и с въпросите. За изследване на повече хора, се предлагат абонаментни цени, които излизат доста по-изгодно на големите компании, които използват метода често за разрешаване на даден казус или като проверка на служебната лоялност. С избора на детектор на лъжата, може да се открие каква е истината и има ли основания да се съмняваме в нечии твърдения, което може да избегне редица усложнения, които съпътстват разрешаването на даден случай по съдебен ред, например. Повече за метода и за целите, за които може да се използва полиграфския метод, вижте на Detector-na-lajata.com и в случай на необходимост – знаете към кого да се обърнете.