Къде можем да регистрираме европейска търговска марка?

Ако търсите полезни съвети с цел поставяне на основите на правната защита на Вашата компания като име, то има къде да намерите такива.

На страниците на aramax.bg ще откриете експерти в различни области, свързани с индустриалното право, които освен с консултации се занимават и с редица практически услуги, свързани с търговските марки. Къде можем да регистрираме европейска търговска марка на aramax.bg? Отговорът отново дава „Арамакс“ ООД, където можете да поръчате регистрирането на Вашата марка на ЕС или както е по-популярното й название сред неспециалистите, т.нар. европейска марка. Преди да се спрете на конкретна марка, е добре да помислите как тя ще работи за дадения регион, където предлагате стоки или услуги. При избора на име е добре то да бъде ясно и лесно произносимо, както и да се изписва лесно. Уникалните търговски марки имат повече шансове, както да бъдат разпознати, така и да няма вече създадени подобни.

Къде можем да регистрираме европейска търговска марка?

Изборът за това дали марката ще съдържа само дума/думи, само образен елемент или пък ще бъде комбинация от двете, е индивидуален, като за целите на маркетинговата стратегия и за успешната регистрация, е важно избраната марка да бъде отличителна. Ако името е фантазийно и няма общо с предлаганите стоки и услуги, то ще е необходима добра рекламна кампания, за да може потребителите да свикнат с името, което сте избрали и да започнат да Ви асоциират с него. Процедурата по регистриране на европейска търговска преминава през няколко етапа, но ако всичко върви безпроблемно завършва за около 8 месеца. Желателно е преди стартиране на процедурата да се направи щателно проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки. Проучването цели да не бъдат нарушени правата на трето лице, което вече е регистрирало подобна или сходна с Вашата марка, както и да Ви спести разходи за подаване на заявка, ако шансовете тя да досигне до регистрация са малки.

За консултации, проучвания и регистрирация на европейска търговска марка, както и за наблюдение на марки и всичко останало, свързано с индустриалната собственост, можете да разчитате на „Арамакс“ ООД, които поемат представителство за марки пред патентните ведомства в България и в Европейския съюз. За цените на някои от най-търсените услуги, вижте подробности тук и преценете сами.